Film „Příprava pilotů k přežití po katapultáži“

 

Záchrana pilotů a létajícího personálu po nouzovém opuštění letounu v míru i za války není závislá jen na organizaci a připravenosti záchranných systémů, ale i na připravenosti a schopnostech každého jednotlivce v případě nouze překonávat nejrůznější překážky. Tomuto tématu je věnován reportážní film z roku 1972 zachycující výcvik pilotů jedné letky k přežití po katapultáži, včetně dvoudenního komplexního cvičení v terénu v zimních podmínkách, jehož cílem je prověřit schopnost přežití na nepřátelském území. V několika epizodách popisuje zážitky těchto pilotů, kteří vysazeni na neznámém území mají za  úkol  nepozorovaně  dostat  se zpět ke své jednotce. Jejich výbavu tvoří pouze obsah tzv. havarijního zásobníku. Úkol jim ztěžují linie uzavíracích hlídek Veřejné bezpečnosti a Lidových milicí, které musí překonat. Průběh a výsledky cvičení jednoznačně ukazují, že základním předpokladem přežití je psychická odolnost jedince, schopnost improvizace a nalézání variantních řešení problémů. Především je důležité přemoci hrůzu, pasivitu a beznaděj, které v nouzi zabíjí rychleji než jakýkoliv jiný činitel. Film tématicky navazuje na filmy „Sebezáchova v týlu nepřítele – Zima“ a „Sebazáchova v tyle nepriatela – Leto“.

Výrobce: Studio ČAF, 1972

Tvůrci: scénář a režie Vlastimil Fiala, kamera Zbyněk Olmer, odborná  spolupráce pplk. Josef Hampl

Ve filmu účinkují příslušníci VÚ 5982 Hradec Králové.

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, II. kombinovaná kopie, černobílá, česká verze, 1. 200  metrů  (42 min.)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ Praha získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha