Film „První pomoc v boji“

 

Zdravotnické filmy tvořily od padesátých let trvalou součást výcvikové tvorby Československého armádního filmu. Již v roce 1953 vznikl film „První pomoc v boji“, který seznamuje diváka s ošetřováním raněných vojáků přímo na bojišti. Je v něm předveden základní systém zdravotnického zajištění bojiště, od svépomoci a vzájemné pomoci vojáků až po práci sběračů raněných, nosičů raněných a zdravotnických instruktorů. Jako nejdůležitější základní prostředek ošetření je ve filmu detailně prezentován kapesní obvaz. Jeho použití je demonstrováno na různě závažných střelných poraněních, počínaje lehkými zraněními ošetřovanými svépomocí až po závažná zranění, při nichž je využit i obal kapesního obvazu k vytvořením okluzivního obvazu na poraněný hrudník (pneumotorax). Největší prostor je věnován střelným poraněním končetin a jejich ošetření s využitím kapesního obvazu v kombinaci s dalšími improvizovanými prostředky, především při zlomeninách a tepenném krvácení. Pro názornost je ve filmu použito animovaných záběrů.

Výrobce: Československý armádní film, 1953

Tvůrci: odborný poradce MUDr. Emanuel Vychodil, kamera Miroslav Fojtík, scénář a režie Pavel Háša

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, I. kombinovaná kopie, černobílá, 1175 metrů (40 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha