Film „Setkání v Lipsku“

 

Od roku 1956 se rozvíjela spolupráce mezi Československým armádním filmem (v roce 1957 přejmenovaným na Československé armádní filmové studio) a východoněmeckou společností DEFA Berlin (Deutsche Film-Aktiengesellschaft). V roce 1958 se výsledkem koprodukční spolupráce stal významný středometrážní barevný film „Setkání v Lipsku“. Je to filmová reportáž z průběhu 1. letní spartakiády spřátelených armád, která se uskutečnila v září 1958 v Lipsku a stala se důležitou sportovní a politickou akcí demonstrující jednotu armád států Varšavské smlouvy a dalších spřátelených zemí. Vojenskopolitický úvod zahrnul velkolepé přípravy na tuto akci, slavnostní zahájení i atraktivní záběry bojového výcviku Československé lidové armády a Národní lidové armády NDR.

Na rozdíl od úvodních ideově zaměřených sekvencí je další část filmu věcná. Zajímavé je využití podvodních a zpomalených záběrů, které posunují vizuální vjem až do roviny pohybových studií doprovázených nápaditou hudbou Jiřího Šusta. Spartakiády se zúčastnili vojáci a sportovci dvanácti armád (tehdy ještě také sportovci Číny a Albánie) v tradičních i netradičních sportovních disciplínách. Film je přehlídkou významných armádních sportovních osobností zúčastněných zemí. Z našich sportovců jsou na překrásných barevných filmových záběrech zachyceni mimo jiné – reprezentant ve vrhu koulí Jiří Skobla, běžec Stanislav Jungwirth, chodci Ladislav Moc a Josef Doležal a především vítěz maratónu, dnes neprávem pozapomenutý Pavel Kantorek.

Výrobce: Československé armádní filmové studio a studio DEFA Berlin, 1958

Tvůrci: vedoucí výroby Hans Wagner a Miloslav Jílovec, hudba Jiří Šust, režie Joachim Hadaschik a Ivo Toman.

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, I. kombinovaná kopie, barevná, zvuková, 1 849 metrů (63 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ Praha získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha