Film „Slavnostní předání plukovní standarty dělostřeleckému pluku 105“

 

Českoslovenští armádní filmaři se ve dvacátých a třicátých letech dvacátého století nejčastěji zaměřovali na natáčení nejrůznějších vojenských oslav. Mezi ně patřilo také slavnostní předávání praporů útvarům československé armády. V roce 1934 vznikl krátký filmový záznam slavnosti spojené s předáváním praporu dělostřeleckému pluku 105 v obci Čtyři Dvory (dnes součást Českých Budějovic). Slavnost se uskutečnila 17. a 18. listopadu 1934. Byla zahájena položením věnce k pomníku padlých v obci, následovalo předání praporu a defilé pluku, včetně děl. Pluk byl v té době vyzbrojen hipomobilními houfnicemi – novější 15 cm hrubou houfnicí vzor 25 a starší 15 cm hrubou houfnicí vzor 14/16. Oba typy jsou na filmových záběrech zaznamenány v transportních sestavách, rozložené na hlavňových a lafetových povozech. Velitelem pluku byl v té době plukovník dělostřelectva Jan Tomášek.

Výrobce: Vojenský technický a letecký ústav, 1934

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm němá kopie, černobílá, 86 metrů (3 minuty)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha