Film „The News Parade (No. 142)“

 

Kopie amerického filmového periodika The News Parade  (označená číslem 142) byla vyrobena v roce 1943 ve formátu 16 mm bez zvuku s mezititulky. Periodikum s podtitulem „Axis Smashed in Africa!“ je monotematické a zachycuje na záběrech spojeneckých kameramanů konečnou porážku vojsk Osy v severní Africe na jaře roku 1943. Kromě záběrů bojů a osvobozených měst jsou tu zaznamenáni někteří významní velitelé spojenecké koalice (např. Dwight D. Eisenhower, Bernard L. Montgomery, George S. Patton, Omar N. Bradley) a také zajatý německý generál Fritz Krause. Na konci filmu je vítání spojeneckých vojsk v osvobozeném Tunisu.

Americké filmové zpravodajské periodikum „The News Parade“ vyráběla distribuční společnost Castle Films v různých formátech a verzích hlavně pro promítání v domácích kinech vybavených němou i zvukovou projekční technikou. Vyráběny byly varianty zvukové i němé s mezititulky.

Výrobce: Castle Films, 1943

Technické údaje k filmové kopii: 16 mm němá kopie s mezititulky, černobílá, 110 metrů (10 minut)

Kopie filmu byla do sbírky Vojenského historického ústavu Praha získána nákupem v roce 2007.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha