Film „Vývoj palných zbraní v době husitské“

 

Popularita husitských tradic v komunistickém Československu v 50. letech vedla také ke zvýšenému zájmu vojenských historiků o výzkum dějin vojenství husitského období. Kromě odborných publikací vydávaných nakladatelstvím Naše vojsko nebo otištěných na stránkách specializovaných periodik se popularizace husitského vojenství stala prioritou muzejní činnosti. Ve spolupráci s vojenským muzeem tak vznikl i krátký dokumentární film Československého armádního filmu „Vývoj palných zbraní v době husitské“. Film jednak přibližoval rozšíření a proměny palných zbraní v době pozdního středověku na historických pramenných dokumentech, jednak představoval jednotlivé zbraně dochované v muzejních sbírkách.

Ve filmu se tak objevovaly různé druhy hákovnic, píšťal, polních děl, komorových pušek, houfnic a tarasnic. Statické ukázky z muzejních expozic doplňovaly ukázky dynamické, v nichž pracovníci vojenského muzea v historických kostýmech názorně předváděli, jakým způsobem se tyto zbraně ovládaly a používaly v boji. Zavádění palných zbraní do výzbroje vojsk mělo totiž zásadní dopady nejen na ničivou sílu použitých zbraní, ale vedlo také k proměně způsobů vedení boje a sociálního složení vojsk. Film uvádíme mezi exponáty dne u příležitosti 595. výročí bitvy na Vítkově, v níž pod vedením Jana Žižky odrazili dne 14. července 1420 husitští obránci pevnosti útok křižáků.

Výrobce: Československý armádní film, 1956

Tvůrci: kamera Josef Vaniš, režie Vladimír Sís

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, černobílá, zvuková, 280 metrů (10 minut)

Kopie filmu byla do sbírek VHÚ získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha