Film „Zahlubovací zařízení na tanku T-55A a T-54AM“

 

Za bojové situace v otevřeném a rovinatém terénu je tank vystaven pozorování, zásahům střel a ničivým účinkům jaderných zbraní. Nejúčinnější ochranu pak skýtá okop či kryt vyhloubený v zemi. Hloubí se buď ručně nebo pomocí zemních strojů či výbušnin. Tyto metody lze též kombinovat. V rychle se měnící situaci na bojišti má však tento postup své nevýhody spočívající především v časové náročnosti, kdy osádce tanku trvá ruční vyhloubení okopu minimálně 48 hodin a je značně vyčerpávající. Zasazení zemních strojů (doba hloubení 20–30 minut) je pro změnu nevhodné vzhledem k jejich snadné zranitelnosti a použití výbušnin má výrazný demaskující efekt. Tento problém řeší přídavné zahlubovací zařízení umožňující tanku vyhloubit si okop sám za využití své tažné síly a výkonu motoru. Popisu a obsluze tohoto zařízení se věnuje instruktážní film z roku 1975. Zahlubovací zařízení je určeno tankům T-55A a T-54AM, které jsou vybaveny hydraulickým posilovačem řízení, a je umístěno na zadní části tanku. Tvoří jej radlice se sklopnými plechy a vlečnými plachtami připevněná tažnými rameny ke korbě tanku. Pohyb radlice obstarávají dva hydraulické válce a pomocí sklopných plechů a vlečných plachet se dopravuje vytěžená zemina z okopu. Zařízení je ovládáno z místa řidiče a nemá vliv na bojové a jízdní vlastnosti tanku. S jeho využitím trvá hloubení okopu v běžných zeminách 15–20 minut.  Film podrobně popisuje instalaci zařízení na tank a způsob jeho obsluhy. Dále řeší metodiku postupného hloubení okopu v různých typech zeminy včetně promrzlé (za pomoci přídavných rozrývacích nožů), postup montáže, demontáže a údržby zařízení v polních podmínkách, možné závady a poruchy, které mohou nastat. Také se věnuje úpravám tanku před broděním či jízdou pod vodou s připojeným zahlubovacím zařízením a závěrem i zásadám bezpečnosti práce při hloubení okopů tímto způsobem. Pro větší názornost je film doplněn kreslenými schématy.

Výrobce: ČSAF, 1975

Tvůrci: Scénář a režie Josef Harvan, kamera Karel Hložek

Technické údaje k filmové kopii: 35mm, II. kombinovaná kopie, černobílá, česká verze, 857metrů (30 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ Praha získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha