Film „Zámek plný hudby“

 

Odhaduje se, že Vojenská konzervatoř (do roku 1991 Vojenská hudební škola) v Roudnici nad Labem vzdělala od svého založení v roce 1923 až do zrušení v roce 2008 více než čtyři tisíce vojenských hudebníků. Za první republiky sídlila nejdříve na pražském Pohořelci, později v pražském Karlíně, po druhé světové válce se přestěhovala do východoslovenského Spišského Podhradí (1950–1953) a následně do severočeského Liberce (1953–1958). Od roku 1958 se pak na příštích čtyřicet let usídlila v zámku v Roudnici nad Labem. Film „Zámek plný hudby“ z roku 1986 byl posledním z několika propagačních filmů, které byly o této škole armádním filmem natočeny. Případné zájemce o studium podrobně seznamoval s organizací studia a vnitřním životem školy, který v sobě kloubil vojenský výcvik s uměleckou přípravou. Podobně jako i v případě jiných vojenských škol film zdůrazňoval, že je o studenty materiálně dobře postaráno a že po absolvování získají umístěnku k některé z vojenských nebo policejních hudeb, případně mohou pokračovat v dalším studiu na civilních konzervatořích nebo vysokých uměleckých školách. Historický význam filmu spočívá v dokumentaci prostor školy, jejího pedagogického sboru i celkového procesu vzdělávání vojenských hudebníků v té době.

Výrobce: Československý armádní film, 1986

Tvůrci: kamera Jiří Krob, dramaturgie Bořivoj Horák, scénář a režie Miroslav Burger

Technické údaje k filmové kopii: 16 mm, II. kombinovaná kopie, barevná, 355 metrů (30 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha