Film „Zásady pro stanovení rychlosti jízdy a vzdálenosti mezi vozidly za pochodu“

 

Krátký instrukční film je určený vojenským řidičům a ukazuje, jak dosáhnout vysoké průměrné rychlosti přesunu jednotky během jízdy v proudu při dodržení všech podmínek bezpečné jízdy. Stanovení vzdálenosti mezi jednotlivými vozidly vychází ze zásady, že musí být v metrech vždy větší, než je okamžitá rychlost vozidel v kilometrech za hodinu. V pohyblivé animaci je názorně vysvětleno, jak přizpůsobovat tuto vzdálenost s ohledem na proměnlivou rychlost jízdy v různém terénu a dosáhnout plynulé a bezpečné jízdy během přesunu tak, aby nedošlo ke srážce vozidel. Film se relativně podrobně věnuje zdánlivě banální tematice. O její aktuálnosti a platnosti i v běžném silničním provozu však svědčí statistiky nehod na silnicích České republiky, které uvádí nedodržení bezpečné vzdálenosti za vozidlem za jednu z hlavních příčin nehod zaviněných řidiči motorových vozidel.

Výrobce: Československý armádní film, 1979

Tvůrci: nejsou uvedeni

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, I. kombinovaná kopie, černobílá, 120 metrů (4 minuty)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha