Film „Zásady umisťování spojovacích prostředků“

 

Jednotky a útvary armády jsou vybaveny velkým množstvím nejrozmanitějších spojovacích prostředků. Je jimi vybavena i bojová technika a ve spojovacích soustavách vytvářejí nejrůznější směry a sítě, bez nichž by nebylo možné organizovat a řídit činnost vojsk na všech velitelských stupních.  Jejich umisťování v terénu ovlivňuje řada faktorů  jakými jsou podmínky bojové činnosti, druh spojovacího prostředku, jeho provozní možnosti, meteorologické podmínky a další. Výcvikový film z roku 1983 seznamuje diváky se základními zásadami, jak správně v terénu umístit a současně vhodně maskovat tuto techniku proti pozemnímu, vzdušnému i radioelektronickému průzkumu nepřítele. Jednotlivé možné situace a jejich řešení pro různé typy spojovací techniky (KV, VKV stanice, radioreléové stanice) jsou postupně ukázány včetně znázornění chybných postupů, tak aby obsluhy těchto prostředků dokázaly plně využít jejich technických vlastností ve všech fázích bojové činnosti vojsk. Film je pro názornost doplněn řadou animovaných schémat. V době svého vzniku byl klasifikován jako „Výhradně pro služební potřebu“.

Výrobce:  Československé armádní filmové studio, 1983

Tvůrci: režie M. Burger, kamera J. Krob, odborná spolupráce pplk. L. Sýpal

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, III. kombinovaná kopie, barevná, česká verze, 742 metrů (26 minut)

 

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ Praha získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha