Film „Zdravotnická obrana proti BBP“

 

Bojové biologické prostředky (BBP) jsou choroboplodné zárodky, případně jejich toxiny. Při biologickém útoku je nepřítel úmyslně rozšiřuje mezi lidmi či zvířaty na území napadeného státu aby tu vyvolal nakažlivé nemoci a hospodářské ztráty. Přitom může použít zárodky nákaz nebezpečných pouze pro lidi, nebo zárodky, které vyvolávají u zvířat onemocnění přenosná na člověka. Dále existují zárodky nákaz postihující pouze zvířata a zárodky vyvolávající nemoci rostlinných kultur.

BBP mohou být použity otevřenou formou, např. shozem kontaminovaných předmětů, infikovaných zvířat a hmyzu, nebo rozprašováním mikrobního aerosolu. Je také možné šíření diverzním způsobem, pro nepřítele výhodné tím, že při něm stačí nepatrné množství infekčního materiálu, snadno a nenápadně dopravitelné na místo určení. Cílem diverze jsou hlavně zdroje vody, výrobny a sklady potravin nebo krmiva pro hospodářská zvířata. Instruktážní film z roku 1967 je určen vojskům a službám Civilní obrany, útvarům Československého červeného kříže a místním samosprávám. Film komplexně popisuje metodiku práce a strukturu velení a řízení jednotlivých složek podílejících se na likvidaci následků napadení BBP.

Ihned po přijetí zprávy o použití těchto prostředků v dané oblasti Zdravotnická služba CO vysílá Detekční družstva speciálního biologického průzkumu k odběru vzorků, určení ohniska a vymezení území pro karanténní uzávěru. Současně jsou budovány Spádové laboratoře pro vyhodnocování získaného biologického materiálu, místa pro hygienickou očistu a Asanační služba činí opatření k likvidaci předpokládaného infekčního agens. V první řadě u zdrojů vody, ve skladech potravin a hospodářských velkochovech. Zdravotnické hlídky místních útvarů ČSČK se podílí na vyhledávání nemocných a z nemoci podezřelých. Obyvatelstvo prochází improvizovanými sanitními filtry, které jsou zřizovány ve vhodných budovách, zpravidla ve školách, stejně jako tzv. izolátory určené k separaci nakažených.

Důraz je kladen také na zásobování zasažené oblasti nezávadnou vodou, potravinami a dalším potřebným materiálem. Film názorně ukazuje, jak správnými metodami, jednotnou organizací a řízením likvidačních prací dospět k rychlému a účinnému odstranění následků napadení těmito zákeřnými prostředky.

Výrobce:  Studio ČAF, 1967

Tvůrci: scénář a režie Karel Baroch, kamera Jaroslav Kadlec, literární předloha MUDr. Antonín Kazmar

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, II. kombinovaná kopie, černobílá, česká verze, 583 metrů (20 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ Praha získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha