Film „Způsoby boje s tanky“

 

Krátký instrukční film z roku 1973 je určen pro psychologickou přípravu a praktický nácvik ničení nepřátelských tanků jednotlivcem či malou skupinou. V úvodní části je divák seznámen pomocí trikových schémat s organizací speciálního cvičiště, se zranitelnými místy tanku a s tzv. hluchými prostory, čili místy nepokrytými pozorovacími přístroji tanku. Postupně je představena činnost na šesti pracovištích, kde se cvičí následující jednotlivé způsoby boje proti tankům:

-              Ničení tanku hodem protitankového granátu na pás.

-              Přejíždění vojáků v zákopu s ničením tanku při odjezdu a odříznutí pěchoty.

-              Překonávání hořícího úseku při zaujímání postavení v zákopu a ničení tanku protitankovými minami vsunutím pod pás.

-              Využití pevných terénních předmětů a staveb ke krytí vojáků a ničení tanku ručními zbraněmi.

-              Ochrana jednotlivce v otevřeném terénu s využitím jeho nerovností při přejíždění tankem a ničení tanku hořlavinou.

-              Výcvik naskočení na tank a oslepení pozorovacích přístrojů.

Cílem výcviku je odstranit bázeň z tanků a ukázat možné způsoby jejich ničení.

Film byl vyroben pouze ve formátu 16 mm.

 

Výrobce:  Československý armádní film, 1973

Tvůrci: ČSAF – kolektiv

Technické údaje k filmové kopii: 16mm, I. kombinovaná kopie,  černobílá,  96 metrů (7 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ Praha získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha