Film „Zrození svobody“

 

Během své více než čtyřicetileté existence vyrobil Československý armádní film několik celovečerních střihových dokumentárních filmů. Všechny tyto filmy byly postaveny na rozsáhlém využití autentických filmových záběrů. Jejich výroba byla vždy spojena s dlouhou přípravou, vyhledáváním a výběrem dobových filmových dokumentů v našich i zahraničních archivech. V šedesátých letech tak vznikly filmy režiséra Pavla Háši (Svědectví – Zrada, Svědectví – Vítězství, Devět kapitol ze starého dějepisu). V sedmdesátých letech se na něj pokusil navázat Karel Forst.

Forstův celovečerní střihový dokument Zrození svobody je tematicky zaměřen na druhou světovou válku. Komentář i koncepce jsou bohužel poznamenány probíhající normalizací, která se výrazně dotkla také Československého armádního filmu. Akcentována je proto východní fronta a zároveň zdůrazňována role KSČ a KSSS v protifašistickém a protinacistickém boji. Západní bojiště je ukázáno pouze v souvislosti s válkou roku 1940 (porážka Francie, Bitva o Británii) a s vyloděním v Normandii v červnu 1944. Československý zahraniční odboj na západě není ve filmu zmíněn vůbec. Prezentována je pouze československá vojenská jednotka v SSSR, a to ještě jen v souvislosti s moskevským vedením KSČ. Přes zjevnou tendenčnost je však film hodnotný rozsáhlým využitím našich i zahraničních archivních filmových záběrů z druhé světové války, především sovětské a německé provenience.

 

Výrobce: Československý armádní film, 1975

Tvůrci: režie Karel Forst

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, IV. kombinovaná kopie, barevná, 2 511 metrů (87 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha