Film „Zvyšování odolnosti národního hospodářství“

 

Informační film Zvyšování odolnosti národního hospodářství představuje divákovi komplexní opatření státu v oblasti národního hospodářství směřující k zvyšování jeho odolnosti v době války. Zdůrazňuje význam národního hospodářství pro obranyschopnost každé země a stručně zmiňuje opatření, která by měla vést k minimalizaci škod v nejdůležitějších odvětvích národního hospodářství ČSSR v případě válečného konfliktu. Za zásadní pokládá racionální rozmístění výroby na území státu, a to s ohledem na omezení následků napadení, snížení ztrát a škod v napadených místech, usnadnění záchranných a prvořadých likvidačních prací a obnovy narušených objektů. Kromě ochrany osob a činnosti CO ukazuje film nejdůležitější hospodářská odvětví, kterým je třeba věnovat v tomto směru zvýšenou pozornost – energetiku, zemědělskou a živočišnou výrobu, metalurgii, potravinářství, strojírenství, dopravu, chemický průmysl a spoje. Zdůrazněn je význam odolného řízení ekonomiky státu.

Výrobce: Československý armádní film, 1987

Tvůrci: režie Petr Janda, kamera Karel Cajz

Technické údaje k filmové kopii: 35 mm, III. kombinovaná kopie, barevná, 448 metrů (15 minut)

Kopie filmu byla do sbírky VHÚ získána v roce 2008 převodem z Agentury vojenských informací a služeb.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha