Fotografie z převzetí operačního úkolu 9. strážní rotou BAF

 

9. strážní rota Bagram Air Field (BAF) působila na základně Bagram od října 2017 do dubna 2018. Úkolem jednotky bylo provádět bezpečnostní opatření v severní části bezpečnostní zóny Bagram s cílem zamezit nepřátelským aktivitám namířeným proti základně. Tento úkol naplňovala zejména prováděním patrol na vozidlech. Jádro 9. strážní roty BAF tvořili příslušníci 44. lehkého motorizovaného praporu z Jindřichova Hradce. Doplnili je vojáci z dalších deseti útvarů a zařízení AČR. Celkově se jednalo o 168 vojáků.

Představovaná fotografie byla vyvěšena v prostorech, kde na základně Bagram působili vojáci AČR. Zachycuje slavnostní předání operačního úkolu 9. strážní rotě Bagram Air Field od 8. strážní roty Bagram Air Field ze dne 11. října 2017. Fotografie byla pořízená v okamžiku, kdy si oba dva velitelé podávají ruku po podpisu předání. Pod fotografií je nápis v anglickém jazyce: CDR of 8FPCoy handed the operational task over CDR of 9FPCoy. Fotografie je zarámovaná do černého rámu.

Fotografii z  převzetí operačního úkolu darovala do sbírky Vojenského historického ústavu Praha 9. strážní rota Bagram Air Field v roce 2018.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha