Fotografie zajatých italských vojáků na sočské frontě, 1917

 

Od června 1915 do září 1917 se na dolním toku řeky Soči odehrávalo celkem 11 italských ofenziv, které se snažily podél pobřeží Jaderského moře proniknout k Terstu a dále do rakousko-uherského vnitrozemí.

Skutečný postup však pokulhával za operačními plány a za dva roky se italské armádě podařilo postoupit méně než 20 km od předválečných hranic. Na chabých výsledcích měla podíl i zastaralá taktika italské pěchoty, která spoléhala na postup v sevřené rojnici, což bylo provázeno těžkými ztrátami a klesající morálkou vojáků. Na obou stranách přitom platilo, že nejjistější cesta z válečného pekla je jít stále vpřed – vstříc nepřátelskému zajetí.

Scénu zachycující italské zajatce krátce po kapitulaci zachytil fotograf c. a k. praporu polních myslivců č. 2 Josef Loskot. Za pozornost stojí především klidné, v některých případech snad až veselé tváře italských vojáků, kteří čekají na transport do zajateckého tábora. Podle ocelových přileb německého vzoru, pouzder na plynové masky a italské polní lahve M 1917 u rakousko-uherského vojáka v popředí lze snímek datovat do druhé poloviny roku 1917.

Fotoalbum c. a k. praporu polních myslivců č. 2 se do sbírky VHÚ Praha dostalo po 2. světové válce.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha