Francouzská identifikační známka M1918 z pozůstalosti Viléma Sachera

 

V červenci 1918 zavedla francouzská armáda nový model identifikační známky, která měla postupně nahradit v té době používané známky M1881 nošené v páru. Nová známka se vyznačovala perforovanou linkou, která oddělovala dva identické texty. V případě úmrtí se jedna polovina odlomila pro potřeby evidence padlých a druhá polovina zůstala s tělem, čímž se odstranila dosavadní nutnost nosit známky v páru.  Dalším typickým znakem se stal řetízek sloužící k uchycení známky kolem zápěstí, ten byl původně ke známce přinýtován napevno a voják neměl možnost si jej bez poškození sundat. O jeho popularitě svědčí přezdívka crémaillère (ozubnice), kterou řetízek v průběhu testování dostal. Tento nedostatek byl později napraven přidáním kroužku, pomocí kterého bylo možné známku sejmout.

Známky M1918 se měly vydávat až po spotřebování zásob starého modelu, z toho důvodu se s nimi v letech 1. světové války můžeme setkat jen ojediněle. Českoslovenští vojáci se s tímto modelem poprvé setkali zřejmě až za 2. světové války v rámci 1. československé divize ve Francii. Mezi vojáky byly známky poměrně populární a jejich používání nezastavila ani kapitulace Francie a evakuace do Velké Británie. Ojediněle je můžeme nalézt i na východní frontě. Příkladem toho je prezentovaná známka, kterou vlastnil důstojník dělostřelectva Vilém Sacher (narozen 17. února 1907), který po předchozí službě ve Francii a Velké Británii odešel v roce 1944 do SSSR a válku zakončil jako velitel dělostřelectva 3. čs. samostatné brigády.

Rozměry: 3,4 x 4,2 cm

Předmět byl pro sbírky VHÚ Praha získán darem od rodiny v roce 1999.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha