Francouzská jubilejní medaile Národní jednoty bojovníků k 60. výročí konce první světové války

 

Jedním z důsledků první světové války byl vznik nových veteránských spolků a organizací, které spojovaly péči o válečné veterány s připomínkou prvního světového konfliktu. Mezi tyto organizace náležela rovněž francouzská Národní jednota bojovníků (L’Union nationale des combattants – UNC), založená těsně po ukončení první světové války ke konci roku 1918. U jejího zrodu stál francouzský premiér Georges Clemenceau a vojenský kaplan Daniel Brottier, přičemž patronátu nad nově vzniklou organizací se ujala skupina složená z několika tehdejších předních francouzských politiků, duchovních a příslušníků armády. Jednota měla za cíl hájit práva válečných veteránů na odškodnění, na společenské uznání a na vděk ze strany národa. Zároveň se snažila o uchování svědectví a paměti na válečné události ve spolupráci se školním a univerzitním prostředím. Po druhé světové válce se rozsah činnosti Jednoty rozšířil i na francouzské veterány druhého světového konfliktu. Národní jednota bojovníků působí dodnes.

Organizace za dobu své existence vydala několik pamětních a záslužných ocenění včetně dekorací na stuze, určených pro válečné veterány a členy jednoty. Mezi ně patří i prezentovaná pamětní medaile na stuze, vydaná v roce 1978 k 60. výročí konce první světové války.

Popis:

Medaile kruhového tvaru o průměru 31 mm při síle 2 mm, zavěšená na 30 mm široké stuze. Stuha tmavě zelená, při okrajích svisle protnutá vždy čtyřmi tenkými červenými proužky. Na středu stuhy tři silné svisle orientované pruhy francouzské trikolory v pořadí barev modrá-bílá-červená.

Avers:

Na středu napříč kruhovým medailonem položen meč hrotem vzhůru, přeložený v polovině čepele z profilu doprava orientovanou přilbou typu Adrian s podbradním řemenem přetaženým přes čelní část. Vnitřní okraj medailonu lemován vavřínovými ratolestmi, přeloženými ve spodní části rukojetí meče. Hrot a rukojeť meče přesahují do nestejnoměrně široké bordury. Ve spodní silnější části bordury vročení, rozdělené rukojetí meče: 1914 / 1918.

Revers:

Na středu mírně plasticky převýšený nápis:  L´UNC / AUX VAINQUEURS / DE LA / GRANDE GUERRE (Národní jednota bojovníků vítězům Velké války). Při okraji volně v prostoru opis. Horní opis: EN RECONNAISSANCE (Z vděčnosti). Spodní opis: 60E ANNIVERSAIRE (60. výročí).

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán darem v roce 1992.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha