Francouzská Medaile za východní tažení

 

Během první světové války se ve francouzské armádě za službu na východním bojišti udělovala pouze spona na francouzskou Koloniální medaili (Médaille Coloniale). Vznik samostatné dekorace pro vymezení bojujících na východním bojišti si vynutil vznik obecnější francouzské Pamětní medaile 1914–1918 (Médaille Commémorative Francaise 1914–1918) a Mezispojenecké medaile vítězství. V červnu 1926 tudíž došlo ve Francii ke zřízení Medaile za východní tažení (Médaille commémorative d’Orient) jako dodatečného ocenění pro ty, kteří se v průběhu první světové války účastnili operací na východním bojišti. Jednalo se o příslušníky francouzské tzv. východní armády (Armée d’Orient). Ta existovala v letech 1915–1919, účastnila se bojů na frontě v Makedonii proti Bulharsku a byla také součástí mezinárodní koalice tzv. spojenecké východní armády na soluňské frontě. Podmínkou pro dekorování touto medailí za tažení byla časově nevymezená účast na bojových operacích, služba ve štábu velení spojenecké východní armády nebo službu na moři ve vazbě na spojeneckou východní armádu.

Popis:

Medaile kruhového tvaru o průměru 30 mm a výšce závěsu 22 mm při síle 2 mm, ražená z bronzu, zavěšená na 37 mm široké světle modré stuze se 7 mm širokým žlutým pruhem na středu a 2 mm širokými žlutými pruhy při okrajích.

Avers:

Na středu plasticky převýšený levý profil ženy oblečené v plátové zbroji s přilbou ověnčenou dubovými listy, symbolizující bojující republiku. Podél reliéfu na levé i pravé straně volně při okraji opis: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Francouzská republika).

Revers:

V popředí motiv zkřížené hlavně a kotvy, symbolizující armádu a válečné námořnictvo, podložený vavřínovými a dubovými ratolestmi. Nad tímto motivem situovaná dvojice praporů. Prapor v popředí nese nápis: HONNEUR ET PATRIE (čest a vlast) a letopočty 1915–1918. V pozadí písečné duny a při okrajích medaile palmy.

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán převodem z původního Vojenského historického muzea na Hradčanech.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha