Francouzská Pamětní medaile za tažení v Indočíně

 

Nedlouho po ukončení druhé světové války čekal Francii nový konflikt, tentokrát však na Dálném východě. Komunisté se ve Vietnamu po ukončení japonské okupace pokusili převzít kontrolu nad regionem, což odporovalo zájmům Francie, snažící se o obnovu svých koloniálních držav a na ně navázaných států v této oblasti. Francouzské jednotky v důsledku tohoto vývoje začaly od října 1945 obsazovat prostor dnešního Vietnamu a 19. prosince se dostaly do otevřeného bojového střetu s vietnamskými komunisty. Výsledkem byl táhlý a nákladný konflikt, známý jako válka v Indočíně, který na jaře 1954 ukončila katastrofická porážka Francouzů v bitvě u Dien-Bien-Phu.

Během prvních osmi let války byli bojující na francouzské straně vyznamenáváni Koloniální medailí se sponou EXTRÊME-ORIENT (Dálný východ), což bylo generalitou i politiky považováno za nedostatečné. Z tohoto důvodu byla 1. srpna 1953 zřízena Pamětní medaile za tažení v Indočíně jako ocenění pro příslušníky pozemních sil, válečného námořnictva a letectva, kteří byli v rámci pravidelných či pomocných jednotek po dobu minimálně devadesáti dnů nasazeni na tažení v Indočíně mezi 16. srpnem 1945 a 11. srpnem 1954. Za stejný odsloužený časový úsek mohli medaili obdržet také civilisté (občané Francie nebo Francouzské unie), podílející se skrze obchodní loďstvo a civilní letectví na transportu vojenských jednotek a vybavení do Indočíny a přímo v jejím regionu. Limit devadesáti dnů služby mohl být pro potřeby udělení ignorován u osob, které byly během výkonu služby zraněny či zmíněny v hlášeních během celého tažení.

Popis:

Medaile kruhového tvaru o průměru 36 mm při síle 2 mm ražená z bronzu, zavěšená na 37 mm široké zelené stuze se čtyřmi svislými 5 mm širokými žlutými pruhy. Součástí závěsu na aversu je 20 mm vysoký a 25 mm široký plastický prořezávaný bronzový reliéf stočeného draka.

Avers:

V horní polovině vycentrovaný plasticky převýšený reliéf tříhlavého slona, převýšený malou stupňovitou pyramidou. Slon stojí na obdélníkovém rámečku s plasticky převýšeným nápisem: INDOCHINE (Indočína), podpíraným sedmi hady Naja (kobrami), z nichž dva přesahují rámeček a obracejí přivrácené hlavy k slonovi. V horní polovině plochy volně při okraji plasticky převýšený opis: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Francouzská republika).

Revers:

Na středu věnec zpola vavřínových, zpola dubových listů, v horní části neuzavřený a ve spodní převázaný stuhou. Při okraji volně v ploše plasticky převýšený opis: CORPS EXPÉDITIONNAIRE FRANÇAIS D’EXTRÊME-ORIENT (Francouzský expediční sbor na Dálném východě), ve spodní části vzájemně oddělený pěticípou hvězdou.

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán nákupem v roce 1986.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha