Francouzský bodák vzor 1874

 

Bodák byl používán s pěchotní puškou systému Gras vzor 1874 a pěchotní puškou vzor 1866/74 systému Chassepot, transformovanému na nový náboj. Velké množství těchto bodáků ukořistila v průběhu první světové války německá armáda. Jílce těchto bodáků pak byly různě upravovány a kompletovány převážně s puškami Mauser vzor 1888.

Bodák má přímou, jednosečnou čepel se silným hřbetem, průřezu písmene T. Hřbet čepele směřuje ke hlavni. Asi 150 mm od hrotu je zbroušen, takže čepel je u hrotu dvousečná. Na vnější straně značena písmenem M v kruhu a další značkou. Na hřbetu čepele nápis Mre d´Armes de St. Etienne Xbre 1877.

Jílec tvoří dvě střenky z tmavě mořeného ořechového dřeva, které jsou spojeny k sobě přes stopku dvěma širokými nýty s podložkami. Horní nýt na pravé straně jílce zachycuje ploché tlačné pero, které odpružuje stiskátko se západkou. Hlavička jílce z mosazi má na přední straně vybrání pro záchyt bodáku. Na levé straně je stiskátko ve tvaru malého knoflíku. V základně vybrání vyraženo písmeno A 112 a písmeno S v kruhu.

Příčka vybíhá vpřed v nákružek se stavěcím šroubem. Příčka je ke stopce přichycena dvěma silnými nýty. Na druhé straně vybíhá příčka ve velký, dolů zahnutý hák, zakončený zploštělou oválnou slzou. Na vnitřní straně je příčka značena ražením F 91 611 a písmeny B M T v oválech.

Pochva z ocelového plechu je zakončena fazolovitou kuličkou. Pod ústím je připevněn závěsný prstenec pro provlečení řemínku koženého závěsníku. Na prstenci je vyraženo číslo 78961.

Délka 645 mm, délka čepele 522 mm, průměr nákružku 17,5 mm, délka pochvy 535 mm.

Bodák byl do sbírek VHÚ získán v roce 1945 převodem ze sbírky Heeresmuseum Prag.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha