František Adamec, Jaroslav Eminger, 1943.

 

Jedním z nejvýznamnějších akvizičních počinů letošního roku je portrét generála Jaroslava Emingera (1886–1964), velitele protektorátního Vládního vojska v letech 1939–1945. Olejomalbu vytvořil český malíř a sochař František Adamec (1909–? ). Oba byli dlouholetými přáteli. Jaroslav Eminger pobýval mnohokrát u rodiny umělce na statku na Vysočině. František Adamec vystudoval na pražské Akademii výtvarných umění nejprve sochařství, později figurální malbu u profesora Maxe Švabinského. Největší soubornou výstavu měl v listopadu roku 1943 v budově Městské knihovny v Praze.

Realistická figurální malba představuje Jaroslava Emingera ve stejnokroji generála Vládního vojska. Detailně jsou vyobrazeny výložky, kokarda a čepicový odznak. Na pozadí je vymalována velmi nenápadně plastika svatého Jiří, bojujícího s drakem. Generál Eminger vykonával svoji funkci za protektorátu se značným úsilím o to, aby nebyli příslušníci Vládního vojska příliš začleňováni do vojenských záležitostí Říše. Proto byl také po druhé světové válce zproštěn jakékoli viny. Ovšem po únorových událostech roku 1948 se politická situace výrazně změnila a Jaroslav Eminger byl velmi rychle zbaven činné služby.

Olej, plátno, 110 x 94 cm.

Umělecké dílo bylo získáno formou daru v roce 2018.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha