František Ferdinand d´Este s rodinou, 1912–1913.

 

Dobová oficiální fotografie rakouského arcivévody Františka Ferdinanda d´Este s manželkou Žofií Chotkovou, vévodkyní z Hohenbergu byla pořízena dva roky před sarajevským atentátem. Na společné fotografii nechybí ani jejich tři děti – princové Ernst a Max a princezna Žofie. Dopisnice, na níž je fotografie otištěna, pochází z roku 1913. Následník trůnu a celá jeho rodina vedli v té době spokojený život na konopišťském panství, aniž by tušili běh věcí příštích.

Arcivévoda František Ferdinand (1863–1914) si nerovný sňatek s na tehdejší poměry chudou českou šlechtičnou na císaři doslova vynutil. Císařův slib byl vykoupen tím, že se vzdal nástupnických práv dětí z tohoto manželství. Ani Žofie se neocitla v jednoduché situaci. Téměř třicetiletou svobodnou ženu by jinak čekal standardní život osamělé šlechtičny prakticky bez majetku. Historik Jan Galandauer nazval tento její osobní i společenský úspěch „brilantní ukázkou ženské diplomacie“.  V den sňatku získala od císaře hraběnka Chotková titul kněžny a od roku 1909 směla dokonce užívat titulu vévodkyně z Hohenbergu.

V červnu roku 1914 se arcivévoda i s vévodkyní vypravil na vojenské manévry do Bosny. Do hlavního města Sarajeva dorazili na oficiální návštěvu 28. června. I přes varování prvního pokusu o atentát před budovou sarajevské radnice pokračovalo naprosto nepochopitelně vše podle původního programu. Tragédie následníkovy rodiny byla dovršena o něco později, krátce před jedenáctou hodinou dopolední výstřely z pistole bosensko-srbského politického aktivisty Gavrila Principa. Morganatický (nerovný) vztah manželů zachovala monarchie i po jejich smrti. Rakev vévodkyně musela být při pohřebním aktu posazena níže než následníkova.

Papír, tisk, 10 x 15 cm.

Pohlednice byla získána do sbírky Vojenského historického ústavu v Praze formou nákupu v roce 2018.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha