František Kupka – Emil Purghart, Návrh Československého válečného kříže, 1918

 

Na podzim roku 1918 byla schválena čs. prozatímní vládou v Paříži podoba vyznamenání, jež mělo být udělováno praporům, korouhvím čs. revolučních vojsk a také příslušníkům spojeneckých armád, bojujících po boku čs. zahraničních vojsk v letech 1914–1918. Autorem předlohy se stal český malíř František Kupka, který se v roce 1918 podílel ještě ve Francii na vytvoření nové podoby čs. státní a vojenské symboliky. Podle Kupkova kresebného návrhu vytvořil český malíř Emil Purghart v témže roce prezentovaný sádrový model pro ražbu. Kromě toho je Purghart znám rovněž jako spoluautor návrhu sdruženého legionářského znaku (ve spolupráci s Ludvíkem Strimplem).

Osudy Františka Kupky a Emila Purgharta byly v mnohém shodné. Purghart žil a umělecky působil stejně jako Kupka v Paříži již před první světovou válkou. V létě roku 1918 se oba přihlásili k 21. čs. střeleckému pluku. Ovšem Kupka měl již za sebou první válečnou zkušenost z let 1914 a 1915. V té době se dobře znali a nepochybně i úzce spolupracovali na tvorbě návrhů československých vyznamenání. Po návratu do Československa se Emil Purghart umělecké činnosti již oficiálně nevěnoval. Působil na ministerstvu zahraničních věcí ve funkci ředitele tiskové služby.

Avers, revers, sádra, průměr 11,5 cm.

Sádrové modely jsou součástí původní sbírky Památníku odboje.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha