František Parolek, Druhá mohyla u Zborova, 2. 7. 1917

 

V odpoledních hodinách dne 2. července 1917 vytvořil malíř, fotograf a ruský legionář František Parolek (1882–1926) tužkovou skicu, která zobrazuje tzv. druhou zborovskou mohylu. Těsně po bitvě u Zborova zde bylo pochováno čtrnáct příslušníků 2. čs. střeleckého pluku, kteří padli mezi 1. a 2. nepřátelskou linií. Na prostém dřevěném kříži byla umístěna tabulka s nápisem tohoto znění „ Zde leží naši bratři, kteří za svobodu vlasti krev prolili“. Kresba zachycuje jednoduché a rychlé řešení pietního místa přímo na bojišti z materiálu, který měli vojáci v tu chvíli k dispozici – dřevo, kovové tyče a ostnatý drát.

František Parolek patřil k přímým účastníkům zborovské bitvy. Do svého válečného deníku si ten den podrobně zapisoval doslova okamžik po okamžiku. Bitvu sledoval z dělostřelecké pozorovatelny, a jakmile boj utichl, vydal se s fotoaparátem a skicákem do zákopů. O zmíněné kresbě mohyly se v deníku také zmiňuje. Následující den, 3. července se spustil intenzivní déšť, který mu již neumožnil pokračovat v dokumentační a výtvarné činnosti. Původní tužková kresba tak zůstává jediným autorovým uměleckým svědectvím této události. Podle původní kresby vytvořil Parolek později akvarelovou malbu na kartonu. Zřejmě šlo o studii k nerealizované olejomalbě.

Papír, tužka, 22 x 14,5 cm.

Karton, akvarel, 41 x 60 cm.

Umělecká díla byla získána do sbírky Památníku odboje v roce 1926 formou nákupu od autora.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha