František Syrový, Na palubě lodi President Grant, Vladivostok 1920

 

Amatérský malíř a kreslíř František Syrový zachytil na barevné malbě klidnou, harmonickou atmosféru jednoho odpoledne na palubě lodi „President Grant“. Mezi cestujícími byly také poslední skupiny čs. střeleckých pluků, které se od roku 1918 vracely z vladivostockého přístavu do Evropy a následně do Československa.

František Syrový vstoupil za první světové války do řad československých dobrovolnických jednotek v Rusku. V roce 1918 byl přidělen k II. technické rotě 2. čs. střelecké divize. Do Československa se vrátil až v roce 1920 jedním z posledních lodních transportů z Vladivostoku, jehož atmosféru zachytil i na prezentované malbě.

Syrový vytvořil za svého pobytu v Rusku desítky tužkových, kolorovaných kreseb a akvarelů. To, že dokázal zvládnout jako amatér tak náročnou výtvarnou techniku, jakou je akvarel, svědčí o jeho nesporném talentu. Vesměs drobná dílka zachycují každodenní život vojáků, malebnou krajinu Sibiře, ale i nejrůznější události, s nimiž se autor na své pouti Sibiří setkal.

Sbírkový předmět získal Památník osvobození formou nákupu od autora v první polovině třicátých let 20. století.

akvarel, 22 x 18 cm

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha