Franz Gerasch, Pěšák z let 1620–1650

 

Rakouský malíř a grafik Franz Gerasch (1826–1906), mladší bratr portrétisty Augusta Gerasche, proslul jako malíř historických scén a vedut. Vytvořil například na objednávku arcivévody Leopolda velký soubor bitevních scén z tažení císařské armády do Uher v letech 1848–1849.  K jeho stěžejním dílům však patří soubor kolorovaných litografií, zobrazujících vývoj rakouských stejnokrojů podle jednotlivých typů zbraní od roku 1620 do poloviny 19. století.

Prezentovaná litografie představuje oděv příslušníka pěšího pluku císařské armády v období třicetileté války. V první polovině 17. století ještě neexistovala jednotná podoba vojenských stejnokrojů, ani barevné rozlišení příslušnosti k pluku. Voják je oděn do kabátu světlé barvy s temně modrou šerpou a krátkých černých kalhot. Velmi výrazná je barva červených punčoch v kombinaci se stuhami stejné barvy na botách.  Celý soubor více než stovky grafických listů vydalo známé vídeňské nakladatelství L. T. Neumanna.

Papír, kolorovaná litografie, 29 x 21 cm.

Grafický list je součástí původní sbírky Památníku osvobození v Praze.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha