GUALDO PRIORATO, Galeazzo. Historia della vita d’Alberto Valstain duca di Fritland

 

Osobnost Albrechta z Valdštejna jsme si připomněli minulý měsíc v souvislosti s monografií Zdeňka Kalisty Historie odcizení a snu (viz zde). Zásadní životní osudy slavného vojevůdce, který pocházel z východních Čech, proto jistě není nutné znovu připomínat. Za rozvedení ovšem stojí jedna ze zmínek, která v anotaci na Kalistovu knihu zazněla: „Svého prvního životopisu se Albrecht z Valdštejna dočkal ještě v 1. polovině 17. století.“

Právě příslušný první Valdštejnův životopis je předmětem tohoto textu, protože jeden z jeho exemplářů vlastní i Knihovna Vojenského historického ústavu Praha. Publikace Historia della vita d’Alberto Valstain duca di Fritland, v češtině Historie života Albrechta z Valdštejna, vévody frýdlantského, byla vytištěna v Lyonu roku 1643 péčí Jean-Aimé Candyho, který se proslavil především tiskem lyonské varianty francouzského týdeníku Gazette. Dedikace díla patřila Ludvíkovi XIII., francouzskému králi, který ovšem ještě téhož roku – 14. května 1643 – zemřel.

Autorem prvního Valdštejnova životopisu byl Ital Galeazzo Gualdo Priorato (1606–1678), který se v průběhu svého života stal historikem, zeměpiscem a diplomatem – ovšem nejen to. Působil též jako žoldnéř, který bojoval mimo jiné pod velením Albrechta z Valdštejna. Priorato vstoupil do armády již ve svých patnácti letech, kdy začal bojovat ve vojsku knížete Frederika Hendrika Oranžského, jednoho ze synů známého Viléma I. Oranžského. Zúčastnil se množství operací osmdesátileté (1568–1648) a třicetileté války (1618–1648), a to v řadách několika armád. Bojoval mj. pod velením Petra Arnošta Mansfelda, Mořice Oranžského, Maxmiliána I. Bavorského a řady dalších významných vojevůdců své doby. Ve 40. letech 17. století po určitou dobu velel jako plukovník regimentu kyrysníků, ovšem roku 1645 svou válečnickou kariéru ukončil. Později se věnoval především studiu historie a diplomacie a také diplomatické praxi. Napsal též několik historických knih, z nichž můžeme zdůraznit vedle Valdštejnova životopisu také biografie francouzského kardinála Julese Mazarina nebo císařů Svaté říše římské Ferdinanda III. a Leopolda I.

Historia uložená v Knihovně VHÚ je svazkem nevelkého formátu opatřeným prostou pergamenovou vazbou. Ani blok knihy se výrazného zdobení nedočkal: v publikaci nalezneme několik lišt a zdobených iniciál. Jedinou ilustrací je portrét Albrechta z Valdštejna, který je v případě tohoto exempláře vevázán za rejstřík před začátkem hlavního textu, ovšem v řadě exemplářů uložených v ostatních knihovnách plní funkci frontispisu.

Prioratova publikace zaměřená na osobnost vojevůdce Valdštejna se roku 2015 dočkala překladu do češtiny a byla vydána pod názvem Historie života Albrechta z Valdštejna.  O přeložení se zasloužila italianistka Eva Klímová, předmluvu k tomuto vydání sepsal známý italský historik Alessandro Catalano. Čtenáři, kteří se o první vydaný Valdštejnův životopis zajímají a zároveň preferují četbu v češtině před původní italštinou, můžou tuto edici najít také ve fondu Knihovny VHÚ.

Původní vydání z roku 1643 si lze online přečíst zde.

Citace:

GUALDO PRIORATO, Galeazzo. Historia della vita d’Alberto Valstain duca di Fritland. A Lion: Chez Iean-Ayme Candy, 1643. 5 nečíslovaných listů, 65 listů, ilustrace ; 8°

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha