Hlaveň koženého děla

 

Zřejmě na počátku třicetileté války se objevuje zajímavá novinka dělostřelecké techniky – kožené dělo. Bylo tvořeno poměrně slabou kovovou hlavní, která byla obložena dřevem a ovinuta několika vrstvami mokré volské kůže. Ta po vyschnutí k hlavni dokonale přilnula. Takto konstruované dělo bylo poměrně lehké a dalo se snadno transportovat. Běžné dělo obsluhovalo několik mužů. Tuto zbraň mohl nést a obsluhovat jeden voják.

Hlaveň ve sbírce VHÚ nese na hlavni v oválném štítu s kartuší a korunou znak velkovévody toskánského Ferdinanda II. z rodu Medici (1610–1670) a nápis „EX. EI…, FERDI..N..S… A…X… V…“.

Do sbírky VHÚ se tento exponát dostal v roce 1929 při sloučení Památníku odboje s Vojenským muzeem republiky Československé.

Hlaveň je dlouhá 90 cm, váží 9 kg a její ráže je 5 cm.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha