HONL, Ivan. Zimní boje na Broumovsku r. 1779

 

Ačkoliv se obecně tvrdí, že ve starších dobách se v zimě neválčilo, můžeme prakticky v jakékoliv době najít výjimky z tohoto pravidla. Proto bychom výše uvedené tvrzení mohli poopravit v tom smyslu, že i v zimě se válčilo, pokud to bylo potřeba. S ohledem na výrazně zvýšené nároky na zabezpečení vojska, logistiku a zásobování v tomto ročním období byly ale zimní operace vždy extrémně náročné, a proto se k nim vojevůdci odhodlávali jen v případě nezbytnosti. Nejinak tomu bylo před 240 lety v českém pohraničí.

Válce o bavorské dědictví, respektive knižním titulům, které se jí zabývají, jsme se v naší rubrice věnovali již několikrát, viz zde, zde a zde. Proto si nebudeme znovu připomínat, oč se v tomto konfliktu jednalo, ale seznámíme se jen se zimními operacemi, které nebyly pro konec 18. století příliš typické.

Přibližně v polovině ledna roku 1779 se Prusové pokusili neúspěšně prolomit rakouskou obrannou linii u Opavy (která zůstávala spolu s Krnovem v jejich rukách), stejným fiaskem skončil i útok na Zlaté Hory. O pár dní později provedl rakouský polní podmaršál Wurmser rozsáhlý úspěšný vpád do Kladska a ovládl jih tohoto území. Diverzní akce pak hýbaly celým pohraničím. V reakci na tuto zimní ofenzivu přešel jeden pruský sbor počátkem února Krušné hory a po tvrdém boji dobyl Most. Před příchodem rakouských posil jej ale opět vyklidil a ustoupil do Saska. Na ovládnutí části Kladska kontrovali Prusové v polovině února napadením Broumovska dvěma sbory a dobytím samotného Broumova. Poslední velkou operací války se stalo 28. února dobytí slezského městečka Prudnik Rakušany. Obec přitom ale lehla popelem a josefští vojáci se stáhli zpět na naši stranu hranice.

Právě zimním bojům na Broumovsku se ve svém článku věnuje Dr. Ivan Honl, známý kartograf a topograf (podrobněji jsme jej představili zde ). S ohledem na délku textu je možné si tuto velmi zajímavou stať přečíst v celém rozsahu. Věříme, že prezentovaný spisek si najde své čtenáře. Jedná se totiž o cenný informační zdroj přibližující naše pozapomenuté vojenské dějiny války o bavorské dědictví. Zároveň je jeho tematická náplň také jedním z příkladů nepříliš běžných zimních operací.

Citace:

HONL, Ivan. Zimní boje na Broumovsku r. 1779 : zvláštní otisk z měsíčníku „Od kladského pomezí“, roč. III., čís.2., 3. a 4. [Červený Kostelec : vl. nákl., 1925-1926]. 12 s.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha