Humorné oznámení o zániku Rakouska-Uherska

 

Humorně laděná smuteční oznámení, ve kterém jsou zaniklé státní útvary personifikovány do podoby nebožtíka, se v minulém století těšila poměrně velké oblibě. Dynamicky se měnící mapa střední Evropy nabízela v tomto ohledu ostatně řadu příležitostí. Tou první se stal konec první světové války, provázený rozpadem Rakouska-Uherska a okleštěním Německa a Ruska.

Prezentované humorné parte ve formě pohlednice vyšlo nákladem pražského knihkupce Josefa Švába v listopadu 1918. Text je cílen především na domácí elity, které byly v průběhu světové války loajální k Rakousko-Uhersku. Kromě vrcholných představitelů habsburského režimu, jako byli ministři zahraničí Alois Lexa hrabě z Aehrenthalu a Otakar hrabě Černín, napadá text například i pražského arcibiskupa Jana Sedláka nebo historika Jaroslava Golla a plasticky tak dokumentuje revoluční atmosféru doprovázející vznik Československa.

Pohlednice byla do sbírky VHÚ Praha získána v roce 2003.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha