Jan Čumpelík, Úkol splněn, 1961

 

Malíř Jan Čumpelík (1895–1965) náležel k hlavním tvůrčím osobnostem československého socialistického realismu (tzv. sorely) padesátých let. S členy Armádního výtvarného studia se podílel na všech tehdejších významných státních zakázkách (například Díkůvzdání generalissimu Stalinovi, Vám poděkování a lásku Vám). Prezentovaná malba náleží již k pozdní tvorbě závěru umělcova života. Spokojená skupina horníků právě dorazila z dolu po úspěšném ukončení socialistického závazku. Malý pionýr jim přináší květiny a gratuluje k úspěchu. Bez ohledu na politický smysl se jedná o velmi kvalitní figurální dílo. Barvy v odstínech modré a šedé jsou nanášeny plasticky a velmi zdařile „rozbíjí“ monolitnost malby. Postavy jsou ozářeny sluncem, které proniká okny budovy.

Jan Čumpelík vystudoval v letech 1920–1924 figurální malířství u profesora Vratislava Nechleby, jednoho z nejlepších českých portrétistů.  Absolvoval jako mnoho jiných kolegů studijní cestu do Paříže, aby získal nové inspirativní trendy v oboru. V Československu se účastnil mnoha velkých výstav, na nichž prezentoval svá vynikající portrétní díla. Osvědčil se i v monumentální figurální tvorbě. Ve sbírce Vojenského historického ústavu je zastoupena jeho trilogie Zborov, Terron aVouziers. Ještě krátce po druhé světové válce vytvořil Čumpelík rozměrné plátno, věnované výročí vzniku Československa. Nadšené výrazy v tvářích lidí s rozzářenými zraky, které hledí ke světlým zítřkům zde již předznamenávají umělcův absolutní odklon k ideologickému umění po vzoru sovětského Grekovova studia.

Sololit, olejotempera, 146 x 12,5 cm

Umělecké dílo bylo získáno do sbírky Vojenského historického ústavu formou převodu z Armádního výtvarného studia v roce 1995.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha