Jaroslav Jareš, Návrhy státní vlajky Československé republiky a prezidentské vlajky, 1919.

 

Malíř Jaroslav Jareš (1886–1967) byl ze všech pěti umělců, oslovených v roce 1919 Památníkem odboje (dalšími byli František Kupka, Vlastislav Hofman, Vojtěch Preissig a Jaroslav Benda), nejblíže Janu Kursovi, jehož předlohy v soutěži znakové komise o novou podobu čs. státních symbolů zvítězily. Jareš použil na všech svých kresbách klín, avšak vždy v kombinaci s černou barvou a heraldickými figurami lva a kalicha. Jeho návrhům rovněž chybí popis poměrů jednotlivých stran a umístění symbolů. V šedesátých letech se Jareš pokusil neoprávněně zpochybnit na základě nákresů ze své soukromé sbírky Kursovo prvenství v soutěži. Tvrdil, že právě on je autorem myšlenky třetinového klínu.

Jaroslav Jareš vystudoval malířství na Uměleckoprůmyslové škole v Praze u profesora K. V. Maška. Pokračoval ve studiu sochařství na Akademii výtvarných umění v ateliéru profesora Jana Štursy. Hlavními tématy jeho volné tvorby byly krajina a lidové náměty v mánesovské tradici. Kromě malířství působil také v jiných oborech. Byl scénografem Slovenského národního divadla v Bratislavě a Moravského divadla v Brně.

Papír, akvarel, 9 x 10,5 cm.

Umělecké dílo je součástí původní sbírky Vojenského historického ústavu v Praze.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha