Jaroslav Riedl, Rota Nazdar, 1928

 

Rozměrné plátno českého malíře a legionáře Jaroslava Riedla je kompozičně neobvyklou figurální malbou, oslavující v symbolickém duchu hrdinství čs. legionářů za první světové války. Do panoramatické krajiny francouzského bojiště zasadil autor postavy šesti příslušníků Roty Nazdar, první čs. vojenské jednotky, vzniklé na území Francie roku 1914. Vojáci jsou oděni do francouzských polních stejnokrojů. Každá z postav je vymalována v odlišném postoji, aby dílo nepůsobilo monotónně. Převládající sytě modrá barva kabátů působí harmonicky s pozadím blankytně modrého nebe a pískové barvy zákopů.

Jaroslav Riedl (1893–1945) přešel na východní frontě již v roce 1915 do ruského zajetí. V následujícím roce byl přidělen k 10. rotě 1. čs. střeleckého pluku. Po bitvě u Zborova byl přidělen ke 3. čs. střeleckému pluku, kde velel výzvědné rotě. Do Československa se vrátil 20. lodním transportem v roce 1920 v hodnosti poručíka. Od roku 1926 pracoval v Památníku odboje jako výtvarný referent, později působil ve funkci přednosty muzejního oddělení Památníku osvobození. Pro Památník osvobození Riedl namaloval cyklus dvanácti olejomaleb pod názvem Československý voják v zahraničním vojsku. Podílel se rovněž na výzdobě reprezentativních prostor vojenských objektů (například jezdecký portrét T. G. Masaryka v Zrcadlovém sále Vojenské akademie v Hranicích).

Na samotném konci druhé světové války, v únoru roku 1945, byl Jaroslav Riedl za odbojovou činnost zatčen a uvězněn. Zahynul několik dnů před osvobozením na pochodu smrti. Jeho tělo nebylo nikdy nalezeno.

Plátno, olej, 121 x 200 cm.

Umělecké dílo bylo získáno do sbírky Památníku osvobození formou nákupu od autora v roce 1928.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha