Jednuška s křesadlovým zámkem, G. Massin, Lutych, kolem 1730

 

Na hlavni je jako výrobce zbraně uveden Gilles Massin, což byl v Lutychu (Liège) působící spíše obchodník se zbraněmi než puškař, jenž zemřel v roce 1740. Válcová, vzadu zesílená hlaveň je bohatě zdobena cizelováním a zlacením, také železná souprava je cizelována a zlacena. Na zámkové desce je lovecký výjev a luxusně zpracovaná zbraň je opatřena i kvalitní pažbou z ořechového dřeva. Výzdoba zbraně odpovídá první polovině 18. století, tedy době, v níž Gilles Massin žil, ale kohout a baterie (pánvička s ocílkou) v tomto období vzniknout nemohly. Jejich podoba je typická až pro počátek 19. století. Křesadlový systém se u palných zbraní udržel po velmi dlouhé období a Massinem značená zbraň byla zřejmě používána i třičtvrtě století po svém vzniku. Buď tehdy došlo k poškození původních součástek zámku, které byly nahrazeny soudobými typy nebo si tehdejší majitel nechal zbraň zmodernizovat i v případě, že její oprava nebyla nutná.

Délka 1140 mm, délka hlavně 760 mm, ráže 15 mm, hmotnost 2474 g.

Puška byla do sbírky VHÚ získána v roce 1946 převodem od Magistrátu hlavního města Prahy.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha