Jednuška systému Console, F. Fruhwirth, Vídeň, kolem 1835

 

Ital Giuseppe Console byl představeným c. k. kolkovního úřadu v Miláně (Milánsko bylo v letech 1815–1859 součástí habsburského státu), též majitelem statku, ale vyučen byl mechanikem a soustavně se zabýval vylepšováním palných zbraní. V roce 1833 nabídl rakouské armádě svůj perkusní zámek, u něhož byl zápalný prostředek uložen v malé trubičce (podobný systém sestrojil v Anglii již roku 1818 Joseph Manton). U systému Console nebije kladívko přímo na trubičku s třaskavinou, ale do krytu pánvičky, opatřeného na spodní straně „zubem“, jenž přenáší úder kladívka na pánvičku.

Po vojenských zkouškách byl Consolův zámek v roce 1836 přijat do výzbroje mysliveckých jednotek a Console vyznamenán Řádem železné koruny. První perkusní systém v habsburské armádě se však uplatnil jen u některých zbraní a pouze na krátkou dobu (do roku 1842), protože náhodný úder nebo i neopatrné zavírání krytu pánvičky mohlo způsobit nechtěný výstřel. Ještě vzácnější je systém Console u civilních zbraní, protože přišel v době, kdy již byly běžně rozšířeny perkusní zápalky.

V době, kdy se jednalo o přijetí Consolových zbraní do vojenské výzbroje a kdy Console pobýval ve Vídni, vznikla i civilní zbraň jeho systému značená na zámkové desce „GIUSEPPE CONSOLE“ a na protidesce „MILANESE INVENTO“. Oktagonální hlaveň s hladkým vývrtem je nad komorou značena výrobcem “FERD: FRUWIRT IN WIEN”. Ferdinand Fruhwirth starší (1813–1867) se stal mistrem ve Vídni v roce 1834 a z prvních let jeho činnosti pochází zbraň určená pro leváka, u níž zámek a lícnice jsou na opačných stranách, než bývá obvykle.

Délka 1275 mm, délka hlavně 870 mm, ráže 15 mm, hmotnost 2376 g.

Puška byla do sbírky VHÚ získána v roce 1963 převodem z Kriminalistického ústavu v Praze.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha