Jihovietnamská medaile Za tažení

 

Medaile byla zřízena 12. května 1964. Sloužila k ocenění příslušníků ozbrojených sil Vietnamské republiky a vojáků jiných států, kteří se přímo podíleli na bojových operacích v průběhu let 1949–1975. Vietnamskou vládou byla vymezena dvě období, za něž byla dekorace udělována – první od 8. března 1949 do 20. června 1954, druhé od 1. ledna 1960 dále. Na stuze byl v této souvislosti umisťován plechový štítek z bílého kovu s vymezením období: „1949–54“ nebo „1960 – “. Na stužce měly štítky zkrácené provedení: „49–54“ nebo „60 – “. Prezentovaný exemplář bohužel štítek či štítky postrádá, a není tudíž možné přesněji určit období jeho udělení. Konečné datum pro druhé období nebylo nikdy stanoveno, ačkoliv se jím fakticky stal pád jižního Vietnamu, s nímž 30. dubna 1975 skončilo také udělování této dekorace.

 

Popis:

Dekorace o průměru 32 mm ražená z bronzu do tvaru šesticípé hvězdy, podložené druhou šesticípou hvězdou. Dekorace zavěšena prostřednictvím pohyblivého závěsu na tmavě zelené stuze se třemi svislými bílými pruhy.

Avers:

Uprostřed zlatavě rámovaného zeleně vysmaltovaného kruhového medailonu zlatavá silueta Vietnamu, překrytá uprostřed červeně smaltovanými plameny. Medailon situován na střed šesticípé hvězdy s bíle smaltovanými a zlatavě rámovanými cípy, podložené druhou šesticípou hvězdou s paprskovitými zlatavými cípy.

Revers:

Na střed hladké plochy ražený kruhový medailon, vyplněný vodorovnými linkami, s bordurou vyplněnou linkami kolmými k obvodu medailonu. Na středu medailonu nápis: VIET-NAM. V borduře opis: CHIEN-DICH BOI TINH (Medaile Za tažení).

Medaile byla do sbírky Vojenského historického ústavu získána koupí v roce 1971.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha