Jindřich Biebl, Dobrovolník Parolek, Tarnov, 3. května 1915

 

Dnes již téměř zapomenutý český malíř a ruský legionář Jindřich Biebl (1866– ?)  žil na Ukrajině již před první světovou válkou. K dobrovolníkům České družiny patřil od počátku jejího vzniku v roce 1914. Později byl zařazen ke 2. čs. střeleckému pluku čs. legií v Rusku. Jako člen umělecké a fotografické skupiny Františka Parolka vytvořil množství účelových prací pro armádu (návrhy diplomů, pohlednic a novoročenek). Na tužkových skicách portrétoval v roce 1915 řadu svých spolubojovníků z České družiny, včetně Františka Parolka, který je na prezentované kresbě zobrazen v ruském stejnokroji s plnou polní výstrojí.

Za své mimořádné bojové schopnosti u rozvědky byl Jindřich Biebl již v roce 1915 povýšen na četaře, postupně dosáhl hodnosti štábního kapitána. Do Československa se vrátil v únoru roku 1920. Mezi nejpovedenější válečná díla tohoto umělce patří pravoslavný polní oltář 2. čs. střeleckého pluku, který náleží, kromě desítek dalších autorových děl, k původním uměleckým sbírkám Památníku odboje.

Papír, tužka, 15,5 x 9,5 cm.

Kresba byla získána do sbírky Památníku odboje v první polovině dvacátých let 20. století formou nákupu od autora.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha