Jindřich Biebl, Polní oltář 2. čs. střeleckého pluku, 1918

 

Dnes již téměř zapomenutý český malíř a ruský legionář Jindřich Biebl (1866  ̶ ?) žil na Ukrajině již před první světovou válkou. K dobrovolníkům České družiny patřil od počátku jejího vzniku v srpnu roku 1914. Později byl zařazen ke 2. střeleckému pluku čs. legií v Rusku. Jako člen umělecké a fotografické skupiny Františka Parolka vytvořil množství účelových prací pro armádu (návrhy diplomů, pohlednic a novoročenek). Na tužkových skicách portrétoval v roce 1915 řadu svých spolubojovníků z České družiny, včetně Parolka.

Za své mimořádné bojové schopnosti u rozvědky byl již v roce 1915 povýšen na četaře a postupně dosáhl hodnosti štábního kapitána. Za hrdinství v bitvě u Zborova byl v srpnu 1917 povýšen na praporčíka. Do Československa se vrátil 14. lodním transportem v únoru roku 1920 v hodnosti štábního kapitána.

K nejhodnotnějším válečným dílům tohoto umělce patří polní oltář 2. čs. střeleckého pluku, který náleží, kromě desítek dalších autorových děl, k původním uměleckým sbírkám Památníku odboje. Byl zhotoven v roce 1918 podle předlohy pravoslavných mobilních oltářů. V ústřední části je vymalována dvojice světců, svatého Cyrila a Metoděje, navazující na tradice Velké Moravy. Po stranách autor zobrazil figury svatého Jiří a svatého Václava. Oltář je zdoben plátkovým zlatem.

Dřevo, kov, olej, 60,5 x 46 cm.

Předmět je součástí původní sbírky Památníku odboje.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha