Jindřich Vlček, Pozdravy domů, 28. 12. 1916

 

Závěr válečného roku 1916 trávil český malíř a legionář Jindřich Vlček v ruském zajateckém táboře v Berezovce u Věrchně-Udinska. Období kolem vánočních svátků a Nového roku bývalo pro vojáky v zajetí i ve frontových zákopech zpravidla poklidné. Svědčí o tom i většina dochovaných Vlčkových válečných skic. Dlouhé večery za nevlídného klimatu ruské zimy prožívali čeští zajatci v přízemních dřevěných barácích. Někteří polehávali na palandách, jiní hráli karty nebo šachy. Ke každodenní rutině patřilo také psaní dopisů a polních lístků těm nejbližším do vlasti. Vzpomínání a víra v návrat domů se stávaly o Vánocích tím intenzivnější. Na Vlčkově prezentovaném akvarelu jsou zobrazeny figury dvou českých zajatců, sedících na dřevěných lavicích u stolu. Oba tříbí myšlenky a zvažují slova, kterými by potěšili své blízké, vzdálené tisíce kilometrů. Ani jeden z vojáků netuší, kdy válka skončí a jestli se vrátí domů.  Ačkoli je tento akvarel namalován velmi jednoduše, zachycuje dokonale momentální atmosféru. Minimalizace výrazových prostředků je dokladem velkého umělcova talentu.

Jindřich Vlček (1885–1968) narukoval hned v létě roku 1914 k c. a k. pěšímu pluku č. 18 v Hradci Králové. Krátce na to se zúčastnil prvních bojových operací ve východním Slovensku u Komárna. Byl zraněn a na několik následujících měsíců zproštěn vojenské služby. Když se roku 1915 vrátil na východní frontu, padl do ruského zajetí. Další dva roky strávil v zajateckých táborech v Dárnici, Orenburku a Berezovce. Do čs. legií se přihlásil teprve v srpnu 1918. Byl zařazen do funkce písaře ke štábu 2. čs. střelecké divize. Při této činnosti měl také dostatek prostoru na vlastní uměleckou tvorbu.  Do Československa se vrátil 23. lodním transportem v roce 1920.

Jindřich Vlček se svojí tvorbou zařadil k představitelům českého válečného umění 19. a 20. století opravdu v plné míře. Obrazy z cyklu Anabáze a stovky akvarelů podávají ucelenou představu o životě ruských legionářů. Na podzim 1931 uspořádalo umělci samostatnou výstavu západočeské Umělecko-průmyslové muzeum v Plzni. Více než stovka uměleckých děl shrnovala dosavadní Vlčkovu tvorbu na jediné téma – ruské legie.

Papír, akvarel, 26 x 31 cm.

Umělecké dílo bylo získáno do sbírky Vojenského historického ústavu v Praze v roce 1922 formou nákupu od autora.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha