Josef Šejnost, Antonín Švehla, 1920

Český sochař a medailér Josef Šejnost (1878–1941) je autorem bronzového reliéfu s podobiznou Aloise Švehly (1873–1933), významného českého politika, který stál u zrodu Československé republiky v říjnu roku 1918. Reliéf vznikl ještě za Švehlova funkčního období v čele ministerstva vnitra, kde působil v letech 1918–1922. Později vykonával funkci ministerského předsedy. Profil obličeje je pojat v realistickém stylu, přesně podle ministrových oficiálních fotografií.

Josef Šejnost vytvořil portréty i dalších, tzv. mužů 28. října – Františka Soukupa, Aloise Rašína, Jiřího Stříbrného a Vavro Šrobára. Ve sbírce Vojenského historického ústavu Praha jsou dochovány pouze čtyři tyto rozměrné portréty, kromě podobizny Aloise Rašína. Kompletní sestava pěti politiků je dochována v podobě bronzových plaket, uložených do kartonových kazet. Realizaci těchto plastik je možné zhlédnout v druhém mezipatře Obecního domu v Praze.

Josef Šejnost za svého uměleckého života proslul především jako vynikající medailér. Měl smysl pro detail a dokázal vystihnout charakteristické rysy portrétovaných osobností tehdejšího politického života. Již podstatně méně známá je jeho pamětní tvorba. V roce 1929 vytvořil k výročí smrti knížete Václava jubilejní svatováclavský dukát. Je také autorem pamětní desky Bedřicha Smetany v Litomyšli, plaket Jana Husa, Vojtěcha Hynaise a dalších.

Bronz, průměr 48 cm.

Umělecké dílo je součástí původní sbírky Památníku odboje od roku 1921.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha