Jubilejní dvorská medaile pro osoby vojenského stavu

U příležitosti padesátého výročí nástupu na trůn nechal císař František Josef I. zřídit několik variant tzv. jubilejní medaile. Jednou z nich byla také Jubilejní dvorská medaile (Jubiläums Hof-Medaille), ustanovená 21. října roku 1898. Udělovala se osobám, které v průběhu předchozích padesáti let sloužily u dvora nebo v bezprostřední blízkosti císaře. Medaile byla ražena ve třech stupních jako bronzová, stříbrná a zlatá. Dekorovaní mohli být obojího pohlaví, přičemž medaile určené ženám byly o něco menší (26 x 20 mm) než ty určené mužům (39 x 31 mm) a zavěšovány byly na tzv. dámské stuze s mašlí. Medaile pro muže se dále rozlišovaly podle druhu služby – dekorovaní za vojenské zásluhy obdrželi medaili na stuze poskládané do trojúhelníku, zatímco dekorovaní za civilní zásluhy obdrželi medaile na průvlečné ráhnové stuze.

Popis:

Medaile oválného tvaru o výšce 39 mm při šířce 31 mm ražená ze stříbra, zavěšená na červené stuze s bílými pruhy při okrajích, poskládané do trojúhelníku. Na stuze stříbrný štítek s vročením: 1848-1898.

Avers:

Na středu levý profil císaře Františka Josefa I. s poprsím s naznačenými řádovými dekoracemi a vyznamenáními.

Revers:

Na středu v pěti řádcích nápis: FRANCISCVS  JOSEPHVS I. QVINQVACENARII REGNI  / DIEM FESTVM CELEBRANS / II. DECEMBRIS / MDCCCXCVIII (František Josef I. slavící padesátileté výročí vlády 2. prosince 1898).

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán koupí v roce 1961.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha