Junácký kříž „Za vlast“ 1939–1945 (III. stupně)

Kříž byl založen v roce 1946 rozhodnutím Ústřední rady Československého Junáka. Byl udělován při výročních příležitostech 5. května a 28. října roku 1946 členům a členkám Junáka za účast v národním odboji v letech II. světové války a dalším význačným osobám, které přispěly k osvobození Československé republiky. Junácký kříž „Za vlast“ 1939–1945 byl udělován ve třech stupních. Dekorace je tvořena bronzovým křížem, který je v prvním stupni pozlacen. Typově vychází z kříže „řeckého“ a má průměr 40 mm. Ramena kříže jsou tvořena jednoduše stylizovanými lipovými listy a jsou výrazně plasticky profilována s patrnou středovou čárou, která se do středu kříže sbíhá ze všech čtyř ramen a tvoří tak jehlanovitý výběžek. Mezi ramena kříže jsou položeny zkřížené meče. Rubní strana kříže je hladká, pouze plocha horního ramene je využita k připevnění kolmo postaveného ouška, do něhož je zapojen závěsný kroužek, který je upevněn opět do malého kolmo postaveného ouška, spojeného s lomeným raménkem ve tvaru V, tvořícím závěs pro stuhu. Tato ramínková lišta o rozměru 38 x 5 mm má zvýšený okraj a na střed jejího lomení je položena stylizovaná junácká lilie (vysoká 10 mm). Po obou stranách lilie jsou rozmístěny letopočty: 1939 / 1945. Okraje ramínka jsou zakončeny vždy jedním lipovým listem. Rozměr netypického kříže, včetně zkřížených mečů, je 50 mm a síla v místě jehlanovitého výběžku (střed kříže) 6 mm.

Kříž byl získán do sbírky Vojenského historického ústavu nákupem v roce 1969.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha