JUNGHANS, Adam. KriegsOrdnung zu Wasser vnd Landt

 

Vojenské příručky jsou žánrem naukové literatury, který zaznamenal jeden ze svých rozkvětů v první polovině 17. století, tedy v letech před třicetiletou válkou a v jejím průběhu. Tehdejší příručky propagovaly většinou myšlenky tzv. raně novověké revoluce ve vojenství, která se šířila z Nizozemí postupně i do střední Evropy. Dané publikace se leckdy již ve svém názvu odkazovaly k vnímání dobového vojenství jako umění a nesly tituly jako Kriegs Kunst, či Ars militare.

Dominantním tématem příruček, které vznikaly v letech předcházejících, nebylo válečnické umění, jako spíše vojenská správa a povinnosti jednotlivých osob u vojska. V názvech těchto knih bychom proto našli spíše termíny jako Kriegs Regiment nebo Kriegs Ordnung. Jedním z příkladů daného typu literatury je KriegsOrdnung zu Wasser vnd Landt, který můžeme přeložit jako Válečný pořádek na vodě a na zemi. Autor publikace je dnes již pozapomenutý Adam Junghans, o kterém víme, že pocházel z Olešnice nad Halštrovem, německé obce, která leží pouhých 25 kilometrů od české Aše. Působil jako mustrovní písař a svoji knihu údajně sepsal roku 1586 v polním táboře před vestfálským městem Neuss, konkrétně na šancích v Gnadentalu, který je dnes součástí obce. Město, které tehdy bránilo 1600 vojáků pod vedením Hermanna Friedricha von Peldem, bylo obleženo a následně dobyto nizozemským místodržitelem Alexandrem Farnesem.

Představovaná kniha byla poprvé publikována roku 1589. K následujícím vydáním došlo poměrně záhy – v letech 1590, 1594, 1595, 1598 a poté ještě roku 1611. V Knihovně VHÚ lze nalézt exempláře z let 1595 a 1611. Zaměříme-li se nyní na starší z obou publikací, je třeba dodat, že toto vydání přepracoval plukovní a mustrovní písař pocházející ze Špýru Andreas Reutter a spis vydal kolínský tiskař, nakladatel a knihkupec Wilhelm Lützenkirchen. Kniha kvartového formátu neobsahuje mnoho ilustrací – výjimku tvoří tři drobné dřevořezy, z nichž jeden, který zobrazuje dobývání města, je pro zvýšení čtenářské přitažlivosti knihy umístěn na titulní straně.

Přehled témat, kterými se kniha zabývá, je naznačen již na titulním listě a vlastní obsah publikace s odkazy na příslušné stránky nalezneme vevázaný na konci knihy. S jeho pomocí zjistíme, že se spis věnuje bitevním pořádkům, popisu důstojnických a úřednických pozic u vojska nebo vojenskému právu a trestání prohřešků proti němu, přičemž předkládá i příklad vojenského řádu. Zabývá se též dělostřelectvem a jeho využitím při boji proti nepříteli a dále bojem námořním.

Exemplář v Knihovně VHÚ je svázán společně s dvěma tisky z téže doby, z nichž jeden se věnuje využití různých druhů zbraní v dobovém válečnictví a druhý se zabývá problematikou válek proti Turkům. Spis KriegsOrdnung byl signován svými majiteli již v první čtvrtině 17. století. Na titulním listě nalezneme podpis G. Lagelberger datovaný 1618 a podpis Ch. Engelprunr s datací 1620. Kniha je opatřena vazbou potaženou druhotně užitým pergamenem, který je popsán ranou gotickou minuskulou z druhé poloviny 13. století. Exemplář je tedy zajímavý nejen svým obsahem, který dnešnímu čtenáři přiblíží vojenskou správu konce 16. století, ale i dokladem o jeho bývalých majitelích či středověkým rukopisem užitým na jeho deskách.

Vydání z roku 1594 si můžete online přečíst zde.

 

Citace:

JUNGHANS, Adam. KriegsOrdnung zu Wasser vnd Landt. Coelln : bey Wilhelm Lützenkirchen, 1595. [6] s., 162 s., [4] s.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha