Kamil Cipra, Chestres, 24. 10. 1918

Malíř Kamil Cipra (1893–1952) bojoval za první světové války na srbské frontě. V roce 1918 byl převelen do Francie k 21. čs. střeleckému pluku. Patřil k blízkým přátelům Františka Kupky, který Cipru zobrazil na jedné ze svých karikatur v létě 1918. Po absolvování důstojnického kursu Cipra odešel na frontu. Na konci října 1918 byl přímo účasten bitvy u Terronu a válečnou vřavu tedy prožil na vlastní kůži. Prezentovaný akvarel, který umělec vytvořil, vznikl na základě jeho osobních vzpomínek z pozic na kótě 153 u vesnice Chestres. Obraz mohutných výbuchů granátů v dálce se odráží na hladině řeky Aisne. Na drobné, expresivní malbě tvoří modravá barva vody kontrast s temnou šedí kouře a probleskující barvou ohně.

Po válce byl Kamil Cipra přidělen do úřadu Čs. vojenské mise v Paříži a v roce 1920 se vrátil do Československa. Krátce působil i v uměleckém oddělení Památníku odboje. Nečinným nezůstal ani za druhé světové války. Ve Francii se přihlásil do řad čs. zahraniční armády a pokračoval rovněž v umělecké tvorbě.

Papír, akvarel, 28 x 21,5 cm.

Malba byla získána do sbírky Památníku odboje formou nákupu v roce 1925.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha