Karel Babka, Čechy svobodné, 1919

 

Český sochař a legionář Karel Babka vytvořil ještě za svého pobytu v ruských legiích akvarelovou malbu, která oslavuje vznik samostatného Československa. Nosným figurálním motivem je postava Čechie s knihou a textem ve znění: „Jaké dějiny předeš sobě lide český v srdci Evropy – Až otevře se nová kniha žití Tvého“. Dílo symbolizuje počátek novodobých českých dějin, zatímco dosavadní historie je označena smuteční páskou a trnovou korunou jako obraz staletého utrpení českého národa pod nadvládou císařství. Celá figurální kompozice je zarámována do zlaceného lemu s bohatým florálním vzorem. Patrně šlo o návrh pamětního listu k této významné události našich dějin.

Karel Babka (1880–1953) patřil k výrazným postavám okruhu tzv. umělců-legionářů. V Rusku žil již před první světovou válkou, a tak se jako jeden z prvních mohl přihlásit do řad dobrovolníků České družiny. Působil v kreslířské skupině Františka Parolka a později v sochařských dílnách Informačně-osvětového odboru čs. legií v Rusku. Byl autorem nebo spoluautorem mnoha návrhů pomníků padlým legionářům na území Ruska. Po návratu do Československa pracoval v Památníku odboje jako konzervátor. Nadále zůstal činný v sochařství. Vytvořil například pomník Zborovského legionáře v Praze na Spořilově, bronzovou urnu generála Stanislava Čečka a mnoho pamětních desek a plaket, připomínajících významné osobnosti čs. legií.

Papír, akvarel, 27 x 22 cm.

Umělecké dílo bylo získáno do sbírky Vojenského historického ústavu v Praze v roce 1926 formou nákupu od autora.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha