Karel Babka, Padlému hrdinovi od Zborova, 1917.

 

Český sochař Karel Babka (1880–1953) vstoupil hned na počátku první světové války jako dobrovolník do řad České družiny.  Byl zařazen k 1. rotě jako kreslíř společně s Jindřichem Bieblem a Antonínem Mikulášem Čílou. Kromě toho plnil výzvědnou činnost v oblasti Haliče. Následující tři roky působil v Parolkově fotoskupině u 1. čs. střeleckého pluku. Vytvořil zde množství dekorativních návrhů pamětních listů, plakátů a pohlednic.

Krátce po bitvě u Zborova (2. července 1917) nakreslil návrh pamětního listu, který oslavoval hrdinství čs. dobrovolníků, kteří v této bitvě položili své životy. Figura anděla ve stylu dekorativního umění nese vavřínový věnec s portrétem legionáře ve stejnokroji ruské armády. List je lemován hustým šrafováním. Autor použil techniku perokresby, která byla v polních podmínkách nejefektivnější.

V roce 1918 byl Karel Babka zařazen do sochařských dílen Informačně-osvětového odboru čs. legií v Rusku. V dubnu 1919 došlo k jejich rozdělení na část východní a západní, aby byla zvýšena efektivita stavby pomníků. Babka v hodnosti praporčíka vedl východní skupinu (Středněsibiřskou) se sídlem v Irkutsku. K jeho podřízeným patřili vedoucí stavitel Vilém Kvasnička, hospodář František Bílek, sochař Bedřich Zelený a několik řemeslníků (betonáři, truhláři a kameníci). V listopadu 1919 byl ze zdravotních důvodů evakuován do Československa.

Kolem roku 1920 byl Karel Babka přijat do Památníku odboje jako konzervátor sbírek. Vytvořil množství reliéfů, které připomínaly významné osobnosti dějin československých legií. K nejzdařilejším patří tři bronzové duté reliéfy ruského, francouzského a italského legionáře. Jednou z dochovaných realizací je bronzová schránka na ostatky generála Václava Kopala, na které je umístěn reliéf ruského legionáře.

Papír, perokresba, 15 x 20 cm.

Kresba byla získána do sbírky Vojenského historického ústavu v Praze v roce 1926 formou nákupu od autora.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha