Klíč k přistávacímu modulu lodi Sojuz 28

 

Dne 10. března 1978 v 13 h 44 min 40 s UTC proběhlo v poušti 310 km západně od města Celinograd v Kazašské SSR úspěšné přistání modulu kosmické lodi Sojuz 28 s kosmonauty A. A. Gubarevem a V. Remkem. Pokud by nemohla posádka po dosednutí sama otevřít kruhový průlez návratové kabiny, který měl zevnitř velký volantový uzávěr, bylo možné dvířka odjistit pomocí speciálního klíče zvenčí. Klíč byl vyroben z duralu a měl čtyřhrannou pracovní plochu, jež odpovídala zámku průlezu. Tři tyto speciální pomůcky byly umístěny kolem dna modulu a za letu je kryl tepelný štít. Ten se od celku oddělil při otevírání hlavního systému padáků v atmosféře. Na oranžovém dně návratové kabiny pak bylo černě třikrát pomocí obrázku a dvojjazyčného textu naznačeno jak otevřít průlez. Samotný klíč byl vyfrézovaný z duralového výkovku do podoby čtyřhranu s centrálním čepem a 130 mm dlouhou pákou. Celková délka klíče byla 165 mm, průměr hlavice 36 mm, hloubka 85 mm a hmotnosti 120 g. V tělese byly vyvrtány tři tenké otvory pro fixování klíče na modulu v žádané poloze pomocí trhacích šňůrek.

Zajímavý exponát byl do sbírky VHÚ slavnostně předán dne 25. dubna 1981 spolu s přistávacím modulem lodi Sojuz 28.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha