Koláž předmětů nalezených na kolínském bojišti

 

Bitva u Kolína, která se odehrála 18. 6. 1757, patřila k nejkrvavějším a zároveň nejdůležitějším bitvám sedmileté války. Rakouská armáda maršála Leopolda Dauna doplněná o saský jezdecký sbor se zde postavila pruské armádě vedené do té doby neporaženým králem Fridrichem II. Početně silnější rakouské vojsko zaujalo silnou defenzivní pozici na vyvýšených svazích jižně od dnešní silnice I/12 s pravý křídlem opřeným o vesnici Křečhoř. Po celodenním boji, kdy se Prusové neúspěšně snažili rozbít rakouskou linii, přešla Daunova armáda do protiútoku a do setmění bojiště zcela ovládla. Bitva, která vešla do dějin jako první porážka pruského krále, odvrátila nebezpečí ohrožení Vídně a v konečném důsledku vedla k vyproštění obležené Prahy a ústupu pruského vojska z Čech.

V průběhu „romantického“ 19. století se bývalé bojiště stalo vyhledávaným cílem turistů a v jeho prostoru vznikla i dvojice monumentálních památníků. Tato transformace byla podmíněna nejen historickým významem bitvy, ale i dobrou dopravní dostupností na hlavní železniční trati z Prahy do Vídně. Jako suvenýr z takového výletu mohly turistům posloužit i relikty vojenského materiálu, které se daly na polích pod Křečhoří nalézt ještě sto let po bitvě.

Příkladem využití takového nálezového konvolutu je i prezentovaná koláž. Tu tvoří dřevěná deska v černé barvě, na které je připevněn křesadlový kolečkový zámek a sbírka celkem 9 kulí do mušket a lehkých polních děl. Další předmět většího rozměru na desce viditelně chybí. Kovové části jsou zakonzervovány v nálezovém stavu. Celou koláž doplňuje nápis se jménem a datem historické bitvy.

Rozměry desky: 31,5 x 16,5 cm

Předmět byl součástí původní sbírky Památníku odboje.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha