Korespondenční lístky kadeta střeleckého pluku č. 25

 

Korespondence představovala v letech 1. světové války klíčový prvek pro spojení vojáka s domovem. Ne vždy však pisatel dokázal všechny své pocity vyjádřit psaným slovem, navíc omezovaným zásahy cenzora. Mnoho lístků a dopisů je tak doplněno i o jiné formy přenosu informací, ať už se jednalo o trojrozměrné předměty nalezené na bojišti, obrázky nebo fotografie.

Korespondence Miloše Taubera z Chropyně, který sloužil jako kadet u kulometné roty c.k. střeleckého pluku č. 25 (Kroměříž), představuje jeden z nejmenších souborů svého druhu uložených ve sbírce VHÚ Praha. Celý konvolut je adresovaný rodičům vojáka a obsahuje 7 korespondenčních lístků, které byly odeslány mezi 16. červnem a  9. červencem 1917. Zajímavý je především tím, že autor doplnil každý lístek o svou fotografii. Jednotlivé snímky zaujmou především ruským kulometem systému Maxim, který je zachycen hned na několika z nich. Doprovodný text je poměrně jednoduchý a až dětsky naivní, omezuje se na obecná konstatování, z nichž převládá brzké očekávání povýšení do důstojnické hodnosti a příchod vytoužené cenné zásilky z domova.

Další osud Miloše Taubera není zcela jasný, podle některých zdrojů válku přežil a jako francouzský legionář se vrátil do svobodného Československa, archivní výzkum však tuto skutečnost zatím nepotvrdil.

Rozměry: výška 9 cm; šířka 14 cm

Korespondence Miloše Taubera byla do sbírky VHÚ Praha předána v roce 1989.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha